Program "Książki naszych marzeń"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Książki naszych marzeń”. Ideą programu jest doposażenie bibliotek szkół podstawowych w książki do czytania dla przyjemności oraz ogólnie pojęta promocja czytelnictwa. W księgozbiorze biblioteki szkolnej znajdują się już zakupione w ramach tego programu książki na kwotę 2712,50 zł. Taka suma przysługuje szkołom, w których uczy się powyżej 170 uczniów.


W wyborze książek pomagali uczniowie polecając książki godne przeczytania i takie, które chcieliby aby znalazły się w bibliotece. Księgozbiór wzbogacił się o książki z kanonu literatury dziecięcej i młodzieżowej, między innymi bestsellery z listy podsumowującej Ogólnopolskie Wybory Książek.


W ramach programu
- realizowane są przez nauczycieli projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
- uczniowie uczestniczą w wydarzeniach promujących czytelnictwo
- kontynuowana jest współpraca z lokalnymi bibliotekami (Miejską Biblioteką Publiczną I Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką)
- uczniowie będą mieli możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich.


Przystąpienie do programu pozwoliło na powiększenie księgozbioru o nowości wydawnicze, co pozwoliło na zwiększenie zainteresowania czytelnictwem.