Wyniki konkursu „Bajkowy Świat Europy”


W poniedziałek 17 grudnia w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach, odbyła się kolejna edycja miejskiego konkursu edukacyjnego dla świetlic szkolnych „Bajkowy Świat Europy”.
W konkursie wzięło udział aż 13 drużyn reprezentujących świetlice katowickich szkół podstawowych. Nasze dziewczynki z klasy Ia: Emilka oraz Małgosia (pod kierunkiem pani Renaty i pani Oliwii) zajęły 3 miejsce !!!


Uczestniczy sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą wybranych państw Unii Europejskiej oraz baśni i bajek tych krajów.
W tym roku współorganizatorem konkursu była Straż Miejska w Katowicach, podejmując tym samym ważny temat właściwego zachowania w kontaktach z nieznajomym. Konkurencja przygotowana przez Straż Miejską w Katowicach sprawdzała wiedzę uczniów dotyczącą ograniczonego zaufania wobec nieznajomych oraz właściwego postępowania w różnych sytuacjach, poszerzała świadomość uczniów oraz umiejętność przewidywania konsekwencji swoich czynów.
Serdecznie gratulujemy tak wysokiego wyniku, jednocześnie zachęcając pozostałych do brania udziału w pozostałych konkursach.

Opracowanie i zdjęcia: O. Małek