Gotowość szkolna

Pod poniższym adresem dostępna jest prezentacja dla rodziców dotycząca gotowości szkolnej przygotowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Katowicach.

katowice.eu/Strony/Dla-sześcioletniego-asa-najlepsza-pierwsza-klasa.aspx