Ubezpieczenie uczniów

 

Szkoła nie pośredniczy w sprawach ubezpieczenia uczniów.

Wybór rodzaju ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela należy do rodziców uczniów.