Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący: Pani Lidia Korzeniowska-Drapacz
Wiceprzewodniczący: Pani Marta Kozłowska
Skarbnik: Pani Iwona Wrażeń- Kusek
Sekretarz: Pani Izabela Kleszcz
Członek Zarządu: Pan Jacek Tyralik

 

KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy SP 36
Katowice, ul. Iłłakowiczówny 13

Bank Pocztowy S.A.
21 1320 1465 28833235 2000 0001