Spotkania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

17 września 2018 r. – zebranie inauguracyjne
21 stycznia 2019 r. – zebranie półroczne
3 czerwca 2019r. – zebranie roczne

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

19 listopada 2018 r.
6 maja 2019 r.

 

O terminach indywidualnych spotkań doraźnych, dotyczących spraw bieżących(np. organizacji wyjść, wycieczek, „zielonej szkoły” itd.) będą zawiadamiać bezpośrednio wychowawcy poszczególnych oddziałów.

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami proszę ustalać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie w pokoju nauczycielskim: tel. (32) 258 35 18 wew. 16.