Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 11 luty 2019 r. - 24 luty 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ośmioklasity 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.

We wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole organizowane są dla uczniów zajęcia opiekuńcze.