Reprezentacja sztandaru szkoły

Opiekun:

 mgr Barbara Dobosz

 
Klasa VIIIa:

Paweł S.
Alicja S.
Emilia M.
Amelia P.

Klasa VIIIb:

Paweł G.
Stanisław R.
Dominik S.