Konkurs Wiedzy Biblijnej


W listopadzie 2017r. odbył się etap rejonowy XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorami tego konkursu byli: Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej i Wydział Edukacji i Sportu w Katowicach. Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach – Nikiszowcu.
Tematem tegorocznej edycji konkursu była Ewangelia według św. Marka. W tym konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych ze starszej grupy wiekowej.
W naszej szkole do etapu szkolnego konkursu przygotowywało się 5 uczniów. Troje z największą liczbą punktów zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Byli to: Olga Wesołowska z klasy 5a, Jan Witański z klasy 6a i Kamil Rafałowicz z klasy 7b. Wszyscy startowali w tym konkursie po raz pierwszy.
Z tej trójki najlepiej w etapie rejonowym spisała się najmłodsza z nich – Olga Wesołowska, która uzyskała 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania. Zdobyła wyróżnienie zajmując 5 miejsce ex aequo z uczennicą ze SP nr 62. W etapie rejonowym brało udział 75 uczniów szkół katowickich.
Do Konkursu Wiedzy Biblijnej wymienieni uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem katechetki mgr Bożeny Biernackiej – Orszulik.